Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mẫu Xác nhận lương và xác nhận công tác

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tạ Hùng Thiện (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:19' 22-09-2013
  Dung lượng: 73.0 KB
  Số lượt tải: 172
  Số lượt thích: 0 người
  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------((---------

   Consumer Finance Division


  
  ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC
  Kính gửi: Ban Giám đốc
  Họ & tên:
  Ngày sinh:
  Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:
  Địa chỉ thường trú:
  Địa chỉ tạm trú:
  Điện thoại nhà riêng: Di động:....................................................
  Hiện đang công tác tại:
  Địa chỉ công ty:
  Điện thoại công ty:
  Phòng ban: Chức vụ:
  Thời gian công tác từ ngày .… tháng .… năm .… tới nay
  Hợp đồng lao động hiện tại từ ngày .… tháng .… năm .… tới ngày .… tháng .… năm
  Loại hợp đồng:
  Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc (hoặc Công ty) xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.
  ……, ngày … tháng … năm ……
  Xác nhận của Công ty Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ) (Ký và ghi rõ họ tên)


  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------((---------
  
  Consumer Finance Division
  
  ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG
  Kính gửi: Ban Giám đốc Họ & tên: Ngày sinh:................................................................................................................................ Số CMND:....................................Cấp ngày:..........................Nơi cấp: Địa chỉ thường trú: Địa chỉ tạm trú: Điện thoại nhà riêng:..............................................Di động:………………………………… Hiện đang công tác tại: Địa chỉ công ty: Điện thoại công ty: Phòng ban: ……………………………….. Chức vụ: Hình thức trả lương: ( Tiền mặt ( Chuyển khoản
  Tháng
  Hình thức thu nhập
  Tháng……..
  Tháng……..
  Tháng……..
  
  Lương cơ bản
  ………………
  ………………
  ………………
  
  Phụ cấp cố định:
  PC điện thoại, ăn trưa
  PC thâm niên/ kinh nghiệm
  PC đi lại
  PC ngoại ngữ
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  
  Phụ cấp khác:
  Hoa hồng
  Lương theo năng suất
  Lương kinh doanh
  PC chuyên cần
  
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  
  Tổng lương
  ………………
  ………………
  ………………
  
  Khấu trừ thu nhập:
  Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
  Thuế thu nhập
  Phí công đoàn
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  ………………
  
  Lương thực lãnh
  ………………
  ………………
  ………………
  
  Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc (hoặc Công ty) xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.
  Xác nhận của Công ty .…, ngày …. tháng …. năm ..... (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)
   
  Gửi ý kiến